VCA- Opleiding en Certificering

Steeds meer opdrachtgevers vragen om een VCA-certificaat. Overheden en grote organisaties stellen het vaak zelfs als voorwaarde. Met het VCA-certificaat vergroten bedrijven hun kansen op het krijgen van een opdracht of winnen van een aanbesteding. Omdat het VCA-certificaat vertrouwen geeft van het bewustzijn van de werknemers voor gevaren en gevaarlijke situatie herkennen in en om de werkplek.

Wat is VCA?

VCA is de afkorting van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. De checklist stelt eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Met het VCAcertificaat voldoen bedrijven al grotendeels aan de eisen die de Arbowet hen stelt. Naast aannemers geldt VCA ook voor andere dienstverlenende bedrijven die bouw- en technische werkzaamheden verrichten. Naast het bedrijf zelf moeten ook alle medewerkers een persoonlijk VCA-diploma hebben.

Met het VCA-certificaat tonen bedrijven aan:

  • Dat optimale veiligheid geïntegreerd is in hun bedrijfsvoering
  • Dat de werkzaamheden die zij uitvoeren veilig en gezond verlopen
  • Dat hun werknemers daarvoor juiste kennis en vaardigheden hebben

VCA-certificering kan veel voeten in de aarde hebben. Onze instructeurs kennen de praktijk en zijn er om het leer- en examineringsproces praktisch, vlot en soepel te laten verlopen.

Vlotte en soepele VCA-certificering

Voor een VCA-certificering heeft u een duidelijk systeem nodig. Wij ondersteunen u praktisch en deskundig bij de implementatie en het halen van alle normen voor VCA-certificering.

Wat kan dat voor u en uw bedrijf betekenen?

  • We verzorgen de (verplichte) risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Daarin staan de risico’s én de maatregelen die u moet nemen om deze zo klein mogelijk te maken. We adviseren over de beste aanpak.
  • Na analyse, toetsing en eventueel verbetering leggen we alle procedures, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast. We verzorgen het VCAhandboek op maat. Daarin staan werkwijzen, registratieformulieren en instructies.
  • We brengen uw medewerkers op de hoogte van alle praktische veranderingen. Ook geven we de vereiste opleidingen in Basisveiligheid VCA (VCA B) en Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL VCA).
  • We verzorgen het bedrijfsreglement, integreren VCA in het bestaande kwaliteitsenarbozorgsysteem en onderhouden contacten met de certificerende instantie.