Bedrijfshulpverlening

De Arbowet stelt eisen aan de veiligheid in uw organisatie. Veiligheid van uw medewerkers, bezoekers en klanten vraagt om goed geregelde bedrijfshulpverlening (BHV). Een deel van uw personeel wordt speciaal opgeleid om adequaat in te grijpen bij calamiteiten en ongevallen in uw bedrijf.

Wist u dit over BHV?

200.000 per jaar

Op de werkvloer komen ongelukken vaak voor. Op jaarbasis zo’n 200.000 keer
maar liefst. Daarom stelt de Overheid d.m.v. de Arbowet bedrijfshulpverlening
verplicht. BHV’ers komen in actie bij brand en bedrijfsongevallen en ontruimingen. Ze zorgen voor opvang, begeleiding en hulpverlening totdat de
professionele hulpdiensten gearriveerd zijn. Ze bieden eerste hulp of regelen
een vlotte ontruiming. Hun doel is om schade en letsel zoveel mogelijk te
voorkomen en te beperken.

Geld besparend

Goed opgeleide BHV’ers zorgen er niet alleen voor dat lichamelijk en persoonlijk letsel en schade wordt voorkomen of beperkt. Hun vlotte ingrijpen en alert reageren zorgen ook voor beperking van de financiële gevolgen. Een goede organisatie van uw bedrijfshulpverlening kan zo heel veel ellende, leed en hoge kosten besparen.

Bedrijfsnoodplan

Iedere organisatie moet een bedrijfsnoodplan opstellen dat geldt op het moment dat er iets gebeurt. De BHV’ers voeren dan het noodplan uit. Het aantal BHV’ers hangt af van de risico’s en de werkzaamheden die in het bedrijf worden uitgevoerd en de eventuele opslag van (gevaarlijke) stoffen in uw bedrijf met zich meebrengen.

Heeft u een vraag? Stel hem hier

Certificering BHV en Meer